هفته اول خرداد سال ۱۳۹۷


آزمون نهایی  اولین دوره عینک سازی پیشرفته:

زمان: روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۱

ساعت: ۱۱

مکان: ساختمان شماره ۲ دانشگاه


آزمون نهایی  دومین دوره عینک سازی مقدماتی:

زمان: روز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۲

ساعت: ۱۱

مکان: ساختمان شماره ۲ دانشگاه


 گروه A دومین دوره عینک سازی مقدماتی:

زمان: روز های  یک شنبه  و دو شنبه مورخه ۹۷/۰۲/۳۰

ساعت: ۹ الی ۱۲

مکان: ستاد - ساختمان شماره ۲ دانشگاه - طبقه سوم - مرکز رشد تجهیزات پزشکی - گروه اپتیک بینایی


گروه C  سومین دوره عینک سازی مقدماتی:

زمان: روزهای شنبه الی چهارشنبه

ساعت: ۱۶ الی ۱۹

مکان: ستاد - ساختمان شماره ۲ دانشگاه - طبقه سوم - مرکز رشد تجهیزات پزشکی - گروه اپتیک بینایی


حاضرین جلسه (شنبه): خانم رضایی و آقای شریف نژاد


حاضرین جلسه (یک شنبه):


حاضرین جلسه (دو شنبه):


حاضرین جلسه (سه شنبه):


حاضرین جلسه (چهار شنبه):
هفته چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۷


جلسه تکمیلی اولین دوره عینک سازی پیشرفته:

زمان: روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۴

ساعت: ۱۷ الی ۱۹

مکان: پارامونت - کوچه ۶ قصردشت - پلاک ۱۶۳


حاضرین جلسه: خانم ها الله پناه زاده و اسماعیلی و آقای هادیپور


جلسه تئوری گروه A دومین دوره عینک سازی مقدماتی:

زمان: روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۵

ساعت: ۹ الی ۱۲

مکان: ستاد - ساختمان شماره ۲ دانشگاه - طبقه سوم - مرکز رشد تجهیزات پزشکی - گروه اپتیک بینایی


حاضرین جلسه: خانم زحمت کش  و آقای نوشی

جلسه اول گروه C   سومین دوره عینک سازی مقدماتی:

زمان: روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶

ساعت: ۹ الی ۱۲  و ۱۶ الی ۱۹

مکان: ستاد - ساختمان شماره ۲ دانشگاه - طبقه سوم - مرکز رشد تجهیزات پزشکی - گروه اپتیک بینایی


حاضرین جلسه: خانم رضایی و آقای شریف نژاد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب نظر آخر
  • وب لایک
  • وب عروسی ها
  • وب قیمت خودرو